Silvie Skalilova

Změnit fotku v záhlaví
Změnit fotku v záhlaví
Stav tohoto uživatelského účtu je Schválené

Tento uživatel nemá prozatím vyplněny žádné údaje.

Lektorka anglického jazyka

Ahoj! Jmenuji se Silvie. Jsem lektorka angličtiny s certifikátem CELTA a mám minulé pracovní zkušenosti v Africe, Asii a Evropě. Vystudovala  jsem magisterské studium v oboru veřejného zdraví na univerzitě v Manchesteru a bakalářský titul v oboru vzdělávání ve zdravotnictví a managementu zdravotní péče na univerzitě v Unise v Jižní Africe. Přejete si zlepšit své znalosti anglického jazyka, abyste našli lepší pracovní příležitosti, získali přístup na univerzity nebo jen cestovat a setkat se s novými lidmi? Ať už vaše angličtina potřebuje cokoli, mohu vám pomoci dosáhnout vašich cílů. Učím obecnou, obchodní, lékařskou angličtinu, ale také přípravu na zkoušky. Jelikož každý student má jiný preferovaný styl učení, upravuji své lekce tak, aby odpovídaly jeho individuálním potřebám. Lekce se mnou jsou interaktivní a zahrnují poslech, čtení, mluvení, cvičení slovní zásoby, ale také hraní rolí, hry a kvízy ke zlepšení plynulosti a porozumění studentovi. "Naučit se další jazyk není jen naučit se různá slova pro stejné věci, ale naučit se jiný způsob myšlení o věcech." Flora Lewis

Kontaktujte prosím a objednejte si se mnou první lekci.

 

Hi! My name is Silvie. I'm a CELTA certified English teacher with past working experience in Africa, Asia, and Europe. I graduated with a Master Degree in Public Health from the University of Manchester and with a Bachelor Degree in Health Science Education & Health Care Management from the Unisa University of South Africa. Do you wish to improve your English language skills to find better work opportunities, gain access to universities or just to travel and meet a new people? Whatever your English needs, I can help you to reach your aims. I teach general, business, medical English but also exam preparation. Since each student has a different preferred learning style, I adjust my lessons to fit student’s individual needs. Lessons with me are interactive and include listening, reading, speaking, vocabulary exercises but also role-play, games and quizzes to enhance student's fluency and comprehension. “Learning another language is not only learning different words for the same things but learning another way to think about things.” Flora Lewis Please get in touch to book your first lesson with me.

Angličtina
Angličtina, Čeština

Website Development Company in India