Magda Žáčková

S výukou cizích jazyků v nejrůznějších jazykových školách mám četné zkušenosti, jako student i jako vyučující. Výuka ruštiny v jazykové škole Britannika mě velice překvapila, v tom pozitivním slova smyslu. Lektorka Elena je sympatická a k výuce přistupuje bezprostředně, čímž vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, ve které se pracuje lépe nežli při výuce klasickým "školským" způsobem. Je to vyučující, který si je vědomý toho, že vyučuje jazyk na počátku XXI. století a komunikuje s dospělými lidmi, kteří jsou na kurzu dobrovolně. Látka je probírána jasně, přehledně a srozumitelně, dobrá je i organizace výuky. Kladně hodnotím také příjemné prostředí včetně možnosti připravit si čaj apod.
Website Development Company in India