Ing. Jiří Hrnčíř

Je mi 37 let a už pět lét navštěvuji anglický kurzy školy Britannika. Z pozice věčného začátečníka jsem se přesunul do pokročilého studenta díky jazykové škole Britannika. Preferuji individuální výuku zaměřenou kombinačně na gramatiku, slovní zásobu a technickou i obchodní angličtinu tak, že již od prvních začátků jsem byl schopen na nějaké základní úrovni profesně komunikovat. Individuální přístup v tomto ohledu je pro mě neocenitelný neb je vždy zaměřen pouze na moje nedostatky a témata jsou volena vždy dle toho, co v aktuálním období potřebuji. Jako optimální poměr investované peníze, investovaný čas a relativně rychle dosažené výsledky, se mi jeví metoda drobného nátlaku formou plnění domácích úkolů v kombinaci s výukou 1x90 minut týdně gramatika, 1x90 minut týdně slovní zásoba a 1x90 minut za dva týdny komunikace s rodilou mluvčí. Za rok se chystám složit zkoušku FCE, na kterou mě jazyková určitě dobře připraví.
Website Development Company in India