Raduga 1 začátečníci ruština
Raduga 1 začátečníci ruština

Raduga po novomu 1 – Učebnice ruštiny pro začátečníky

229,00 

Pětidílný soubor učebnic ruštiny pro začátečníky.

Zrušit výběr
Katalogové číslo: 0209 Kategorie:

Popis produktu

V učebnici je použito množství mezipředmětových vztahů, reálie jsou uváděny v mezikulturních souvislostech.
Učebnice se zaměřuje na současnou živou ruštinu.
Pozornost je věnována rozvoji učebních strategií žáků a jejich autonomního učení včetně sebehodnocení (a to i s ohledem na jazykové portfolio).

První díl je zaměřen na osvojení grafické a zvukové stránky jazyka, v pracovním sešitě je nacvičováno psaní azbuky. Je zde zdůrazněn zřetel k osvojování zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším propracováním nácviku psané azbuky (v pracovní sešitě + slovníček a přehled učiva). Tematicky je 1. díl zaměřen na pozdravy, seznamování a rodinu.

Příručka učitele nepředpisuje univerzální způsob vyučování, ale nabízí variantní náměty a konkrétní materiály k obměnám metodických postupů.

Celá řada je založena na lingvodidaktické koncepci, jejímž podstatným rysem je integrované využití hodnotných výsledků dosavadního mnohostranného vývoje didaktiky cizích jazyků s důrazem na její nejnovější úroveň.

Rozvíjení komunikativní kompetence žáků je podporováno postupným shrnování jazykových poznatků ve funfčních a systémových souvislostech. S tím je těsně spojeno činnostní pojetí výuky, kteté vystupuje do popředí zejména v didaktickém zpracování mluvnického učiva. Zvláštní pozornost je věnována motivaci a aktivizaci žáků, estetickýn a etickým aspektům cizojazyčné výuky. Zásadní význam má orientace na současnou živou ruštinu.

Jsou zachovány důležité rysy, které se osvědčily v původní verzi učebního souboru Raduga:
– soustavný zřetel k mateřštině žáků
– sepětí jazykových poznatků s reáliemi
– individualizace výuky na základě podávání učiva ve 3 paralelních liniích a zásoba cvičení a úloh

Další informace

Rok vydání

2008

Dodavatel

Nakladatelství Fraus, s. r. o

Autor

Žofková, Hřibková, Alexejeva, Jelínek S.

Možnost

Zapůjčit, Koupit

Website Development Company in India