učebnice Hachette A1 francouzština
učebnice Hachette A1 francouzština

Forum 1

549,00 

Třídílný soubor učebnic pro výuku francouzštiny pro starší dospívající a dospělé studenty

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Popis produktu

Učebnice Forum rozvíjí všeobecné i jazykově komunikativní schopnosti – pochopit, porozumět, zvládnout jazyk a kladou důraz na to, aby výuka byla studentu sympatická a dodala mu chuť se učit a podněcovala ho k aktivnímu přístupu. Tomu odpovídá i výběr nově pojatých dokumentů a cvičení, členění jednotlivých lekcí i postupné uvádění gramatických struktur, které tvoří nezbytné základy rozvoje autonomního učení. Přináší dostatečné znalosti francouzského jazyka, chování a životního stylu, aby student zvládl běžnou komunikaci ve francouzštině. Také učí studenty poznávat, jednat, žít společně s druhými, tedy učit se učit i učit se být.V novém vydání učebnic Forum 1., 2. a 3 dílu byly aktualizovány stránky Point DELF.

Forum 1 odpovídá úrovni A1/A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Forum 2 odpovídá úrovni A2/B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Členění učebnice

  • 9 lekcí přibližuje každodenní život, volný čas, mezilidské vztahy
  • úvod každé z 9 lekcí jasně formuluje cíl dané lekce: komunikativní, jazykový, interkulturní – situační fotografie uvádí určité fórum, ke kterému se váží texty i autentické dokumenty, odehrávají se v něm dialogy, které vedou studenta k cíli: jednat a reagovat
  • po globálním porozumění si student utřídí nové jevy do systému v části věnované gramatice
  • oddíl (S´exprimer) nabízí prostředky k realizaci řečových záměrů, rozšíření slovní zásoby, fonetická cvičení a úkoly cílené na ústní i písemný projev
  • na konci všech lekcí je zařazena lekce opakovací, je rozptýlením i zábavou v hodině (Pause-jeux)
  • část poznávání vzájemné kultury a reálií (Interculturel) chování a zvyklosti Francouzů a informace o kulturním dědictví Francie
  • každou lekci uzavírá část zkoušky (Point-DELF) – umožňuje poznat úroveň znalostí, za poslední lekcí v učebnici je Portfolio – evaluace znalostí
  • v učebnici je volně vložen osobní sešit (Carnet de route), do kterého si student v průběhu výuky a dle svých schopností zaznamenává a vytváří si tak vlastní agendu

Další informace

Dodavatel

Hachette Livre

Autor

Baylon, Murillo a kol.

Možnost

Zapůjčit, Koupit

Website Development Company in India