Obecné podmínky účasti v kurzech pro veřejnost

Skupinová výuka

  • Není-li student přítomen na výuce, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci.
  • V případě uzavření školy z důvodu mimořádných opatření, nabízíme možnost online výuky nebo posunu kurzu, kurzovné není vratné.
  • V případě absenci nebo změny lektora kurzu zajistí jazyková škola Britannika odpovídající náhradu tak, aby výuka mohla řádně proběhnout.
  • Uhrazené kurzovné se nevrací. Náhrady za zmeškané lekce je možné uskutečnit v jiném kurzu během stejného semestru pouze po řádné omluvě lekce předem na info@jazykovekurzypraha.cz 
  • V případě nenaplnění kurzu nabízíme možnost účasti na jiných kurzech v jiných termínech a pod vedením jiných lektorů
  • Změna lektora v kurzu není důvodem k vracení kurzovného stejně tak jako i změna termínů výuky
  • Posun kurzu na jiný semestr není možný
  • Klient, který z nějakých důvodů nemůže pokračovat v započatém kurzu, si může zajistit za sebe náhradu.
  • Minimální počet studentů v jedné skupince je stanoven na 4. Maximální počet je stanoven na 10. Pokud skupina nedosáhne minimálního počtu studentů, nebude tento kurz otevřen a studentům bude nabídnut jiný termín výuky.

Individuální výuka

V případě nemoci klienta či nedostavení se na hodinu z jiných důvodů je nutné, aby se klient  z hodiny omluvil minimálně 24 hod. předem pomocí zaslání sms na výše uvedené tel.číslo 777 779 159 a tel. číslo lektora. V případě neomluvené hodiny nebo příliš pozdního omluvení částka za danou hodinu propadá bez nároku na nahrazení. V případě omluvení se z hodiny včas se výuka posouvá na náhradní vyučovací termín. Uhrazené kurzovné se nevrací.

Podmínky při zapůjčení učebnice:

Student se zavazuje učebnice vrátit v původním stavu, čisté a nepopsané, s přiloženými CD a DVD – pokud byly součástí učebnice. Psát do učebnic není možné. Za poškozené učebnice se záloha nevrací. Záloha je splatná spolu s poplatkem za použití při objednání, poplatek se platí pouze jednou. Záloha se vrací na účet studenta po odevzdaní učebnic lektorovi.

Website Development Company in India