Němčina – 0149/jaro – A2 – Pokročilé začátečníky – Úterý 18.00-19.30

Lístek do Multikina Cinema City 3D Digital zdarma ke každému jarnímu kurzu (na libovolný film s platnosti 6 měsíců). Akce platí do 28.02.2019

Náš tip! Objednejte si rovnou dva libovolné kurzy nebo kurz pro dvě osoby  za akční cenu 5.490 Kč. Stačí nás kontaktovat na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz

Skupinový kurz konverzační a všeobecné němčiny pod vedením zkušeného lektora Bedřiche.

Nejste si jistí svou úrovni? Otestujte se ZDE

 

Začátečníci (A1-A2)Pokročilí začátečníci (A2)
Němčina
Úterý
18.00
 19.30
2.4.2019 - 18.6.2019
Lze se přihlásit do: kdykoliv
Max: 8, volných: 4
3690,00  2990,00 
Jaro 2019
Jaké výhody získáte registrací?
  1. Místo v kurzu vám systém zarezervuje okamžitě
  2. Můžete zaplatit kartou online
  3. Získáte přístup k výuce online
  4. Můžete zanechat referenci lektorovi
  5. Budete mít přehled o všech vašich objednávkách
V případě dotázu nás kontaktujte na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz
Objednat kurz bez registrace

O kurzu

Kurz si klade za cíl zpřístupnit reálnou a živou němčinu prostřednictvím autentických situací a přirozeného jazyka. Díky systematickému nacvičování strategií budete schopni obstát v běžných situacích, se kterými se v německy mluvících zemích setkáte. Různorodá cvičení a jednotlivé komponenty kurzu umožňují individuální přístup ke každému studentovi. 

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné německé výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ německé gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést plynně základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Lektorka s vámi bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce němčiny, navíc bude české věty často opakovat také v německém překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

 

Obsah kurzu:

Gramatika, témata pro mluvení, čtení a poslech

 

1. časové předložky, měsíce, řadové číslovky, výslovnost německého „R“, domluvení schůzky, pozvánka

2.  příslovce důvodu „nämlich“, práce s termíny – odřeknutí, přesunutí, zdůvodnění, kladné, záporné odpovědi

3. příslovce důrazu – ziemlich, sehr, total, neurčitá zájmena – etwas, nichts, správný přízvuk , zábava, v restauraci – objednání, zaplacení, vykání, tykání

4. slovesa přání – wollen, brauchen, mögen, podmiňovací způsob slovesa „haben“, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, přání, výdaje a náklady, nakupování

5. porozumění textu + správný překlad, nabídka práce, inzerát

6. tázací, ukazovací a osobní zájmena, anglicismy v němčině, zdvořilé vyjadřování, nakupování přes internet, poradenství, nakupování + služby v rodném městě

7. časové údaje ve 4. pádě, plánování dovolené, vyjádření absence mailem, pošta

8. věty s „weil“, výslovnost – pauza a akcent, minulý čas modálních sloves, cestování, hlášení zprávy, tísňové volání

9. tázací zájmena „wohin“, „wo“, geografické názvy, předložky místa,  dovolená v Německu, moje dovolená, turistické cíle, důležitá telefonní čísla

Opakování pro souhrnný test, konverzace probraných témat

 

Těšíme se na Vaší účast!

Po ukončení kurzu na vyžádaní obdržíte certifikát jako potvrzení o dosažené úrovni a počtu odučených hodin.

 

Věděli jste,  že 

Kterýkoli skupinový nebo individuální kurz můžete uhradit v rámci firemních benefitů. Akceptujeme benefitní poukázky společnosti  Edenred CZ s.r.o. (Ticket Multi, Ticket Compliments, Ticket Academica), společnosti Benefit Management – Benefit Plus, Sodexo Pass a.s. (Flexi Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, Bonus Pass a Smart Pass) a Benefity a.s.  Více info ZDE 

 

 

Lektoři

Bedřich Hloušek

Profil lektora Kurzy lektora

Objednávka kurzu

Obecné údaje:

Fakturační údaje:

*údaje vyplňte pouze v případě, že si přejete na kurz vystavit fakturu

*akceptujeme benefitní poukázky spol. Sodexo Pass Česká republika, a.s., Edenred CZ s.r.o., Benefit Management s.r.o. a BENEFITY a.s