Němčina – 0051/léto – A1-A2 – Falešné začátečníky – Úterý a čtvrtek 16.25-17.55

Časově omezená akční nabídka intenzivních letních kurzů! 

Náš tip! Objednejte si rovnou dva kurzy za akční cenu 2.790 Kč. V případě zájmu stačí zavolat na tel. 777 779 159 nebo poslat email na info@jazykovekurzypraha.cz

Skupinový letní kurz všeobecné němčiny pro falešné začátečníky A1-A2.

Nejste si jistí svou úrovni? Otestujte se ZDE

 

Začátečníci (A1-A2)
Němčina
Úterý + Čtvrtek
16.25
 17.55
23.7.2019 - 8.8.2019
Lze se přihlásit do: kdykoliv
Max: 6, volných: 2
2990,00  1490,00 
Léto 2019
Kurz již není dostupný
Jaké výhody získáte registrací?
  1. Místo v kurzu vám systém zarezervuje okamžitě
  2. Můžete zaplatit kartou online
  3. Získáte přístup k výuce online
  4. Můžete zanechat referenci lektorovi
  5. Budete mít přehled o všech vašich objednávkách
V případě dotázu nás kontaktujte na tel. 777 779 159 nebo emailem na info@jazykovekurzypraha.cz
Objednat kurz bez registrace

O kurzu

Kurz si klade za cíl zpřístupnit reálnou a živou němčinu prostřednictvím autentických situací a přirozeného jazyka. Díky systematickému nacvičování strategií budete schopni obstát v běžných situacích, se kterými se v německy mluvících zemích setkáte. Různorodá cvičení a jednotlivé komponenty kurzu umožňují individuální přístup ke každému studentovi. 

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné německé výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ německé gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést plynně základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Lektorka s vámi bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce němčiny, navíc bude české věty často opakovat také v německém překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

 

Obsah kurzu:

Gramatika, témata pro mluvení, čtení a poslech

 

1. časové předložky, měsíce, řadové číslovky, výslovnost německého „R“, domluvení schůzky, pozvánka

2.  příslovce důvodu „nämlich“, práce s termíny – odřeknutí, přesunutí, zdůvodnění, kladné, záporné odpovědi

3. příslovce důrazu – ziemlich, sehr, total, neurčitá zájmena – etwas, nichts, správný přízvuk , zábava, v restauraci – objednání, zaplacení, vykání, tykání

4. slovesa přání – wollen, brauchen, mögen, podmiňovací způsob slovesa „haben“, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, přání, výdaje a náklady, nakupování

5. porozumění textu + správný překlad, nabídka práce, inzerát

6. tázací, ukazovací a osobní zájmena, anglicismy v němčině, zdvořilé vyjadřování, nakupování přes internet, poradenství, nakupování + služby v rodném městě

7. časové údaje ve 4. pádě, plánování dovolené, vyjádření absence mailem, pošta

8. věty s „weil“, výslovnost – pauza a akcent, minulý čas modálních sloves, cestování, hlášení zprávy, tísňové volání

9. tázací zájmena „wohin“, „wo“, geografické názvy, předložky místa,  dovolená v Německu, moje dovolená, turistické cíle, důležitá telefonní čísla

Opakování pro souhrnný test, konverzace probraných témat

 

Těšíme se na Vaší účast!

Po ukončení kurzu na vyžádaní obdržíte certifikát jako potvrzení o dosažené úrovni a počtu odučených hodin.

 

Věděli jste,  že 

Kterýkoli skupinový nebo individuální kurz můžete uhradit v rámci firemních benefitů. Akceptujeme benefitní poukázky společnosti  Edenred CZ s.r.o. (Ticket Multi, Ticket Compliments, Ticket Academica), společnosti Benefit Management – Benefit Plus, Sodexo Pass a.s. (Flexi Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, Bonus Pass a Smart Pass) a Benefity a.s.  Více info ZDE 

 

 

Lektoři

Objednávka kurzu

Obecné údaje:

Fakturační údaje:

*údaje vyplňte pouze v případě, že si přejete na kurz vystavit fakturu

*akceptujeme benefitní poukázky spol. Sodexo Pass Česká republika, a.s., Edenred CZ s.r.o., Benefit Management s.r.o. a BENEFITY a.s